Politika kvaliteta

’’Pčelica Maja’’ d.o.o. sa osnovnom djelatnošću proizvodnje bebi opreme i odjeće za dojenčad, svoju viziju i misiju ostvaruje stručnim radom, razvojem i inoviranjem usluga, metoda i postupaka u procesima rada i poslovanja sa ciljem zadovoljenja potreba svojih klijenata.

Cilj naše firme je kvalitet, odnosno pružanje usluga na visoko profesionalnom nivou, kao i poštovanje klijenata i njihovih zahtjeva na najbolji mogući način.

Zbog potrebe za stalnim usavršavanjem i podizanjem kvaliteta na viši nivo, ’’Pčelica Maja’’ d.o.o. se obavezuje da će poslovati u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2008.

U cilju implementacije standarda uprava kao i svi zaposleni u preduzeću se obavezuju da će zadovoljavati potrebe i zahtjeve klijenata pravovremeno, tačno, vjerodostojno i odgovorno ispunjavajući u potpunosti potrebne zakone i propise. U skladu sa našom misijom i ciljevima:

  • Usvojili smo Sistem menadžmenta kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2008, koji se sprovodi u svim sektorima poslovanja naše firme.
  • Pružamo neophodne resurse za sprovođenje Sistema menadžmenta kvaliteta: stečeno znanje i iskustvo, odgovarajuće obučene radnike i potrebne materijalne resurse.
  • Izgrađujemo partnerske odnose sa dobavljačima kroz međusobno povjerenje, jasnu i otvorenu komunikaciju.
  • Sa kupcima gradimo korektne odnose poštujući ugovorene uslove isporuke kao i sve njihove zahtjeve, kako bismo ispunili sva njihova očekivanja.
  • Ulažemo u stalno usavršavanje, informisanje i obučavanje svojih zaposlenih u cilju zadovoljenja klijenata kompanije.
  • Određujemo ciljeve kvaliteta, a stepen njihovog ostvarenja provjeravamo, preko procedura našeg sistema u određenim vremenskim rokovima. Istovremeno pratimo, mjerimo i procjenjujemo moguće kritične parametre da bi na taj način osigurali kvalitet usluga.

Zadovoljenje potreba naših kupaca i povećanje kvaliteta iznad njihovih očekivanja, kao i stalno poboljšanje efikasnosti sistema menadžmenta kvaliteta predstavlja vodilju poslovanja za dalji uspješan rad i napredovanje firme ’’Pčelica Maja’’ d.o.o. Bileća.

Bileća, 15.07.2013. god.

Direktor: Snežana Vujović

 

Isporuka
Moja košarica
Zatvori Lista želja
Close Recently Viewed
Uporedi proizvod (0 Proizvodi)
Uporedi proizvod
Uporedi proizvod
Uporedi proizvod
Uporedi proizvod
Kategorije