Uslovi korišćenja

Dobrodošli na sajt pcelicamaja.com. “Pčelica Maja” d.o.o. Vam omogućava korištenje usluga i sadržaja svog portala u skladu sa dole navedenim USLOVIMA KORIŠTENJA. Uslovi korišćenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge sajta pcelicamaja.com. Smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima ukoliko koriste bilo koji dio portala, kao i da prihvataju korištenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

PODACI O FIRMI

Pčelica Maja d.o.o.

Adresa:Novo naselje br. 8

Tel: (+387)059/380-481

E-mail: [email protected]

Web: pcelicamaja.com

Matični broj: 1830759

PIB: 4401375480009

Šifra djelatnosti: 14.19

Poštovani Korisnici, molimo Vas da prije korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sljedeće uslove. Svaka posjeta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u cjelosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu prezentaciju.

 

USLOVI KORIŠTENJA

Opšte odredbe 

Na osnovu odredbe  čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 6/12, 63/14) i čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik BiH 25/06) “Pčelica Maja“ d.o.o. svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta pcelicamaja.com

O B A V J E Š T A V A

-da se prodaja robe putem internet sajta pcelicamaja.com obavlja u okviru registrovane djelatnosti;

-da se osnovna obilježja robe mogu naći na sajtu pcelicamaja.com;

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice pcelicamaja.com smatra prodajom na daljinu;

– da roba koja se prodaje putem internet sajta  pcelicamaja.com posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji. Fotografije ne moraju nužno biti identične proizvodu. Zadržavamo pravo greške u opisu ili fotografiji pojedinog proizvoda.

– da se saobraznost robe iz ugovora ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal. Vrijednosti proizvoda koje su navedene na webshopu uključuju trenutnu stopu PDV-a. Imamo pravo na mjenjanje cijena u bilo kojem trenutku;

– da je isporuka na teritoriji BiH:

 – 9,00 KM za sve porudžbine u vrijednosti do 50,00 KM,

– 7,00 KM za sve porudžbine u vrijednosti od 50,00 KM.

5,00 KM za sve narudžbine u vrijednosti preko 200,00 KM

– kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 dana putem kurirske službe Euroexpress-a i X Express-a, na način kako je to definisano ovdje;

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cijenovne pogodnosti ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu  pcelicamaja.com;

– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta pcelicamaja.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke i virmanski, uplatom na žiro račun „Pčelica Maja“ d.o.o.;

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zamjeni u roku od 15 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovdje;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zamjeni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cjenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zamjeniti artikal u roku od 15 dana na način kako je to definisano ovdje, s tim da naručeni proizvod nije korišten ni oštećen, a troškove dostave snosi kupac;

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 15 dana na način kako je to definisano ovdje,  s tim da naručeni proizvod nije korišten ni oštećen, a troškove dostave snosi kupac;

– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovdje.

– da odgovore na najčešća pitanja može pronaći ovdje

“Pčelica Maja” d.o.o. ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašteno korišćenje bilo kog dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. 

Nakon kupovine bilo kog proizvoda sa ovog sajta, preporučujemo da uvek dobro pročitate opis proizvoda  i da se prilikom primjene ili upotrebe rukovodite istim.

 “Pčelica Maja” d.o.o. administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Bileći, Bosna i Hercegovina. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Bosne i Hercegovine, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. 

Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Bosne i Hercegovine. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Bosne i Hercegovine, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i neće se primjenjivati načela o rješavanju neusaglašenosti zakona

“Pčelica Maja” d.o.o. može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zamjeniti izričito navedenim pravnim obavještenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

MATERIJAL KOJI PROSLJEĐUJE KORISNIK (komentari i drugi sadržaji) 

Lični podaci koje proslijedite sajtu  pcelicamaja.com u svrhu dobijanja proizvoda biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o zaštiti privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, prijetećih, uvrjedljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

“Pčelica Maja” d.o.o. na ovoj lokaciji ne želi od Vas da prima povjerljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati povjerljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. “Pčelica Maja” d.o.o. nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom zaštitom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne objelodanjujemo niti prosljeđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade Vaših porudžbi.

VEZE SA DRUGIM WEB LOKACIJAMA

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbjeđene isključivo da bi vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju.  “Pčelica Maja” d.o.o.  web shop nije pregledao  ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

KORISNIČKI BLOG

“Pčelica Maja” d.o.o. može, ali nema obavezu da nadgleda ili pregleda bilo koji dio lokacije na kome korisnici prenose ili šalju saopštenja ili komuniciraju isključivo međusobno, uključujući, ali ne ograničavajući se na korisnički forum, kao i sadržaj bilo kog od ovakvih saopštenja.

Međutim, “Pčelica Maja” d.o.o. se ne smatra odgovornim za sadržaj bilo kog od navedenih saopštenja, bez obzira proizilazi li ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti ili drugog. “Pčelica Maja” d.o.o. zadržava pravo da ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatramo nepristojnim, klevetničkim, neprikladnim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim.

Sve informacije vezane uz transakcije kupac – prodavnica  “Pčelica Maja” d.o.o., smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.

 

Politika privatnosti (zaštita ličnih podataka)
Moja košarica
Lista želja
Close Recently Viewed
Uporedi proizvod (0 Proizvodi)
Uporedi proizvod
Uporedi proizvod
Uporedi proizvod
Uporedi proizvod
Kategorije